Må vi ha mye utstyr og mange musikkinstrumenter? Nei. Mye av stoffet gjennomføres helt uten bruk av instrumenter eller utstyr av noe slag. Mange aktiviteter kan til og med gjennomføres ute, om man skulle ønske det. Kan vi lage egnede instrumenter selv? Ja. I aktiviteter hvor vi bruker instrumenter, vil forskjellig typer "hjemmelagede" rytmeinstrumenter egne seg veldig godt. (....formingsprosjekt..? :-) Lydprosjekt!  ”Kopper og kar” og andre forskjellige slag- og shaker- (riste-) instrumenter egner seg veldig fint. Lag en ekspedisjon der dere leter etter ting ute eller inne som kan lage lyd. Velg og sorter så ut fra lydkvalitet (sterkt/svakt/klangfullt/tørrt) for å ha litt kontroll på lydnivå når dere setter i gang..  Alt dette kan meget fint benyttes i aktivitetene fra kurset.  Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek