Nei. Det er ikke nødvendig å spille et instrument. Du vil likevel ha stort utbytte av kurset og vil kunne benytte  stoffet i arbeidet med barna. Den største delen av aktivitetene gjennomføres helt uten bruk av instrumenter. Noen aktiviteter er ”rammet inn” i en sang. Disse kan også gjennomføres uten at du spiller til, men vi går likevel gjennom hvordan man på helt enkelt, ”spontant” vis kan benytte seg av rytmeinstrument som måtte være tilgjengelig. CD-en ”Syng og lek 1”, som følger med, inneholder alle sangene slik de blir gjennomgått på kurset. Men; hver enkelt sang er også spilt inn som bare ”komp”, og slik lagt til rette for at man kan bruke musikken der som bakgrunn for egen sang med barna. Ikke vær bekymret for at du kanskje føler du ikke kan noe særlig om musikk!  Aktivitetene er uten ubehagelig eksponering på den enkelte og ingen behøver å kunne noe som helst om musikk. Aktivitetene er valgt ut fra at de skal være spennende, motiverende og engasjerende, men også ut fra at de skal svært lette å lære og ta i bruk av alle!  Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek