Kurset holdes lokalt i barnehagen eller barneskolen, evt. i annet lokale oppdragsgiver selv ønsker. Organiseringen er i praksis svært enkel; oppdragsgiver holder et ryddet lokale med stoler til alle, 2 bord til kursleder og mat. Det øvrige sørger kursholder for å bringe med. Gruppestørrelse: Enhver gruppe opp til ca. 40 personer er egnet.  Ved større antall anbefales gruppedeling og kurs påfølgende dager. Enten flere kvelder og/eller to kurs samme dag. Da blir tidene kl 11.00  – 15.00   og   kl 17.00  –  kl 21.00.  Ved slike tilfeller påløper ikke tillegg for dagtid. Dato: Dato planlegges i samarbeid med SG-Musikkterapi/Norsk Musikklek for helt eller delvis unngå at reiseutgifter blir lagt til kursprisen. Klokkeslett: Standard kl 17.00 – 21.00. (kan kortes etter ved ønske, eller deles i to, slik at det blir over to kvelder) Kommentar: Mange tenker seg at det blir “tungt” med et kurs etter arbeidsdagen, men tilbakemeldinger viser at kursets uhøytidelige og morsomme form tvert i mot gir motivasjon og kraft til detlakelse..  Mange har sagt de trodde det skulle bli svært slitsomt, men det ble “tvert i mot”. Dagkurs kl 11.00 – 15.00. Tidene betraktes som forslag og kan justeres etter behov. Ved 2-deling kan regnes 2 til 2 og en halv timer pr gang. Timeplan/pauser: Hovedpause/spisepause på 30 min. 2 t etter kursstart, én kort pause før og etter hovedpausen. Mat: Oppdragsgiver ordner mat. Lokale: Rommet bør være så stort at alle kan stå i ring. Rommet kan være avlangt. Oppdragsgiver har ansvar for kurslokale. Vanligvis kan kurset holdes i barnehagen eller på skolen. Oppdragsgiver kan finne annet lokale, men står selv for administrering og evt. finansiering av dette. Obs: gymsal eller annet svært stort rom med forhøyet takhøyde er ikke egnet. Utstyr kursdeltakere: Deltakerne trenger kun stoler. Utstyr kursleder: Kursleder trenger to stoler og to bord til utstyr. Vann til å drikke. Strøm: Kursleder trenger strøm fram til bordene. Alt øvrig utstyr: som er nødvendig for å gjennomføre kurset, bringes med av kursleder. UTSKRIFT Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek