SG-Musikkterapi er et landsdekkende tjenestekontor innen kurs og veiledning i musikkarbeid for personale som arbeider med barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede. Virksomheten har foregått siden 1994 – 2001 og fra 2011. Rundt 7000 personer har deltatt på kurs og/eller fått veiledning i denne tiden. Virksomheten baserer seg på følgende: 1. Kurs sentralt (forskjellige steder rundt i landet) hvor omkringliggende institusjoner/skoler/barnehager/musikkskoler/PPT med flere inviteres. 2. Kurs/veiledning lokalt, etter forespørsel fra aktuelle arbeidsplasser. Målgrupper/fagfelt: 1. Barn i barnehage og småskole; gode, enkle aktiviteter som skaper engasjement, entusiasme og glede. Øver opp barnas evne til oppmerksomhet og konsentrasjon, samt gir positive virkninger mht til barnas egenopplevelse. Arbeidsformen bidrar også sterkt til å bedre gruppedynamikken. Stoffet er lett og ta til og kan benyttes av alle, også dem som ikke har musikalsk bakgrunn og/eller ikke spiller et instrument. 2. Barn /ungdom med adferdsvansker/spesielle behov; generelle kurs og spisset ut fra aktuelt behov. 3. psykisk utviklingshemmede; utvikling av konstruktivt treningsopplegg eg/eller av meningsfylt fritidstilbud. Vi kan da tilby: 1. Ferdige kurspakker, grundig gjennomarbeidet og med fyldige kurskompendier for effektivt faglig utbytte av kursdagen 2. "Happening-kurs" der gruppe med psykisk utviklingshemmede samt deres personale (som blir veiledet/kurset) gjennom tre dager deltar i en innholdsrik og lærerik prosess fra "bar bakke" til offentlig konsert siste dag. Krever ingen forkunnskaper, dog bør en av ledsagerne kunne spille et instrument. Kurset er bygget opp for å gi kompetanse til lokalt personale. De vil da kunne føre dette videre som et lokalt tilbud. Veiledning/oppfølging kan avtales. Konserter og framføringer vil som regel være mulig innen denne form for arbeid med grupper. Kursmateriell. 3. Skreddersydde kurstilbud ut fra innmeldt behov, også med utlevering av fyldig kursmateriell. 4. Lokal veiledning ut fra observasjon av aktuell gruppe/bruker i samhandling med personale for å lose igangsetting av tilpasset tilbud. Kursinstruktører Kurs og veiledning blir gjennomført med en eller to instruktører. Stig Grimsgaard, førskolelærer og musikkterapeut Jarle Obrestad, vernepleier og musikkterapeut.   Virksomheten ble registrert i enhetsregisteret I 1997. Virksomheten ble fra 1998 til 2001  derevet under navnet Norsk Musikkterapi AS (Nomu.no). Musikk-Ambulansen ble drevet under samme enhet; SG-Musikkterapi / Norsk Musikkterapi AS.     Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek