Kursinstruktør ”Enkle musikk-, lyd- og improvisasjonsleker for barn”, kurs 1 Stig Grimsgaard er utdannet musikkterapeut med grunnutdannelse som førskolelærer. Han har som musikkterapeut arbeidet 5 år på Søreide Statlig Spesialpedagogisk Senter, Sandane, og 1 år (vikariat) som daglig leder ved Sogn og Fjordane fylkessenter i musikkterapi, Sandane. Oppgavene ved Søreide var bl.a. å utvikle gode kartleggingsmetoder av barn med samhandlings- og kommunikasjons- avvik ved bruk av musikk/musikkaktiviteter. Videre hadde Grimsgaard, på vegne av kompetansesenteret, som oppgave å veilede personale ved skoler/barnehager/dagsentere i bruk av musikk-, lyd- og improvisasjonsaktiviteter for å etablere et tilpasset tilbud for barn, ungdom og voksne med spesielle behov. Grimsgaard har fra tidligere også bl.a. erfaring som avd.l./styrer i barnehage og fra musikkarbeid på sentralinstitusjon med psykisk utviklingshemmede. Grimsgaard har utarbeidet og gjennomført små og store kursopplegg over hele landet fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek