Priser Kurset tilbys kun til hele personalgrupper. Vi har kjørt ned prisene for at flest mulig skal ha råd til å kurse hele personalgruppen. Vi ser flere positive gevinster ved at personalgruppen deltar samlet: at alle går gjennom det samme stoffet, fører til at det blir lettere å gjennomføre arbeidet i ettertid, man er flere om å bære det fram, og man kan dra veksler på hverandre. Kurset er “opplevlesesorientert” og morsomt. Gjennom aktivitetene vil kursdeltakerne interagere med hverandre, og således har kurset også en fin teameffekt. Mange styrere og rektorer har også fornøyd påpekt dette. Dersom enkeltpersoner eller få personer fra ulike personalgrupper stiller, går vi glipp av disse  effektene. Ovenstående innbeærer også at oppdragsgiver ikke kan invitere inn personer/personale fra andre grupper selv om det blir en “ledig” plass på grunn av frafall. Påmeldte som ikke møter, får likevel kompendium. Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek