"Enkle musikk-, lyd og improvisasjonsleker for barn, kurs 1" For alle som arbeider med barn i: Barnehage Barnskole SFO Musikkskole PPT Spesialteam barn   Hva er grunnen til at du bør delta? For å lære praktisk gjennomføring av lekpregete aktiviteter som gir barna viktig grunnlagstrening på tvers av alle fagområder. I tillegg er det morsomt, spennende og engasjerende! Treningseffekt blant annet innen: Oppmerksomhet og konsentrasjon Visuell og auditiv bevisstgjøring Kroppsbevissthet Sosial tilpasning Veksling mellom å lede og å bli ledet Utvikling, strukturering og bruk av egen kreativitet Viktige målsettinger er blant annet å: Se, møte og favne hvert enkelt barn. Unngå fokusering på rett og galt Gi barna mestringsopplevelser hele veien. Gi barna nye utviklingsmuligheter. Bedret oppmerksomhet/monitoring på seg selv og de andre i gruppa, svært gunstig med hensyn til å utvikle positiv gruppedynamikk. Dette får du til!  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ….ikke nødvendig innen musikk heller. Aktivitetene er lette å lære seg Metodikken er fleksibel, aktivitetene kan varieres og videreutvikles, vi går gjennom eksempler på dette. Du kan altså gjøre dem på din måte. Arbeidsform på kurset:  Praktisk jobbing, stoffet blir gjennomgått i praksis. Nyttig, dessuten blir det slik lett å følge! Viktige metodiske poeng, forslag til variasjoner m.m. blir lagt fram tilknyttet de enkelte aktivitetene   Kompendium /Kursbevis/CD Alle kursdeltakerne får gjennomarbeidet kurskompendium med: Fyldig beskrivelse av alle aktivitetene + mer. Kompendium er skrevet ut personlig til hver enkelt kursdeltaker. Alle får kursbevis etter gjennomført kurs. Sanger og musikk fra kurset er spilt inn på CD for innlæring/repetisjon+komp. til evt bruk med barna. CD kan kjøpes for kr 250. Til toppen. Les videre: Hva er poenget? . UTSKRIFT Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek