Komplett kurskompendium med beskrivelser av alle aktiviteter + mer! Det er da ikke nødvendig å notere underveis i kurset. Vi bruker heller tiden effektivt mens vi er samlet til å gå gjennom mere stoff enn vi ellers hadde rukket. I kompendiet er innholdet ordnet med innholdsfortegnelse og aktivitetene plassert etter sjanger i sine respektive kapitler. Hver sjanger er beskrevet ut fra sentrale lære- og fagområder samt med metodiske tips. Videre er de enkelte aktiviteter nøye beskrevet for at de skal være lette å ta i bruk på egenhånd. Aktiviteter som har sang og melodi, er også beskrevet med en enkel notelinje med besifring. Grepskart for gitar er også lagt til. Kompendiene er alltid trykket opp personlig til hver enkelt kursdeltaker, det vil si at navn, arbeideidssted, kursdato og kurssted er trykket på kompendiet individuellt til den enkelte. Vi får alltid gode tilbakemeldinger på kompendiet, både på innhold og kvaliteten på innbinding. Hvorvidt kompendiene er innbundet slik som på bildene her, er ekstra, og koster kr 150 i tillegg. Ellers er kompednium stiftet i “ryggen”. Kompendiet er kraftig revidert siden den originale utgaven, nå betegnet med versjon ”R” - revidert. Kompendiet inneholder ogs et lite begynner-gitarkurs,    Avbildet innbundet kompendium har tillegg på kr 150 pr stk.   Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek