Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek Passer for alle som arbeider med barn i småskole, SFO, barnehage, musikkskole, PPT-kontor, spesialteam o. l. Aktivitetene oppfattes som morsomme, lekpregete og spennende av barna, men egentlig arbeider de med viktig grunnlagstrening som oppmerksomhet, konsentrasjon, egendeltagelse, egentilpassing til gruppe, begrepstrening og mye mer. Kursinnholdet er lett å lære, også for dem som ikke har bakgrunn i musikk. Metodene blir gjennomgått i praksis og kommentert slik at de skal være lette å ta i bruk med barna. Ingen skriving! Gir deg mer tid og større utbytte av dagen, for det følger med;: ferdig kursmateriell med gode beskrivelser av aktiviteter og metodikk. Over 7000 fra hele landet har allerede deltatt. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, som denne vi fikk tilsendt fra Bergen kommunes internrapportering etter flere kurs vi holdt på oppdrag der: ”God gjennomføring – svært godt forberedt. Inspirerende lærer og svært gode forklaringer. Svært bra kurs”. Invitasjoner sendes over mail til aktuelle institusjoner. Ta kontakt for spørsmål eller forespørsler. For beskrivelse av kurset, klikk “Kurs 1” i menyen ovenfor. Kursdag i din barnehage eller skole?   Hei! Oppdaterte sider lastes opp nå... så fort nettet kan løfte oss opp i eteren. I mellomtiden fungerer ikke sidene... beklager....