Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek Gi personalgruppen et inspirerende kurs som gir ny giv til kreativiteten i arbeidet med barna. Konkret metodikk som er formbar. Enkelt å ta i bruk, de fleste aktivitetene i kurset er uten sang, instrumenter eller annet utstyr, og kan derfor brukes inne, ute, på skogstur el.a.  Trenger barna å samles mentalt? Kjør et par av disse aktivitetene! Kort kursbeskrivelse Hva er poenget? Litt fyldigere kursbeskrivelse Systematisk kursbeskrivelse Kurset kan holdes i din barnehage eller barneskole, dag eller kveldstid. Enkelt å arrangere, se organisering. Passer for alle som arbeider med barn i småskole, SFO, barnehage, musikkskole, PPT-kontor, spesialteam o. l. Aktivitetene oppfattes som spennende leker av barna, men egentlig arbeider de med viktig grunnlagstrening som oppmerksomhet, konsentrasjon, egendeltagelse, egentilpassing til gruppe, begrepstrening og mye mer (mer om dette). Aktivitetene blir gjennomgått i praksis og metodikken kommentert. Kursinnholdet er så lett å lære at kursdeltakere ytrer at dette kan de ta i bruk i dagen etter. Prinsippene vi går ut fra bygger på barnekulturen, og er derfor lett tilgjengelig for alle! Dette gjør at barna umiddelbart oppfatter strukturen og føler seg fortrolige med formen. For personalet gjør dette at aktivitetene er lett å forme, og å utvikle fra å være veldig enkle til å gradvis bli mere sammensatte og kompliserte. Slik kan vi tilpasse aktivitetene perfekt til enhver gruppe. Vi går gjennom eksempler på dette. 8000 fra hele landet har allerede deltatt. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, som denne vi fikk tilsendt fra Bergen kommunes internrapportering etter flere kurs vi holdt på oppdrag der: ”God gjennomføring – svært godt forberedt. Inspirerende lærer og svært gode forklaringer. Svært bra kurs”. Kort kursbeskrivelse Hva er poenget? Litt fyldigere kursbeskrivelse Systematisk kursbeskrivelse Ta kontakt over mail post@musikklek.no Facebook, messenger/PM https://www.facebook.com/musikklek eller tlf/sms: 990 31 000 Får du opptatt, så skriv mail/sms/PM, så ringer vi gjerne tilbake. Kursdag i din barnehage eller skole?  Ta kontakt!