De fleste aktivitetene vi går gjennom er uten sang eller musikk, og kan derfor med letthet læres og benyttes selv om man ikke spiller selv, eller kvier seg litt for å synge. Noen av aktivitetene i kurset er rammet inn i en enkel sang. Disse sangene er spilt inn på CD-en. innspillingene er foretatt i helt enkelt arrangement, slik vi synger dem på kurset med gitar eller piano til, dette for at det skal bli lettest mulig å lære melodien. Noen av disse sangene er også spilt inn bare instrumentalt. Man kan bruke dem som "akkompagnement" til aktivitetene med barna, dersom man ønsker det. Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek